پچ کورد SC-FC سینگل مود(PATCH CORD SC-FC)

  • Description
  • Reviews (0)

Description

پچ کورد SC-FC سینگل مود(PATCH CORD SC-FC)

پچ کورد SC-FC سینگل مود(PATCH CORD SC-FC)

پچ کورد SC-FC سینگل مود داپلکس
با پوشش فری هالوژن Halogen free
فرول سر کانکتور سرامیک
تار مصرفی Fujikura

PATCH CORD SC-FC SM DX

 

پچ کوردهای فیبر نوری با انواع مختلف کانکتورها
پچ کوردهای فیبر نوری را می توان با انواع کانکتورهای فیبر نوری طبقه بندی نمود. به عنوان مثال، پچ کورد LC به این دلیل که دارای کانکتور LC است به این نام خوانده می شود. به همین ترتیب پچ کورد SC، ST، FC، MT-RJ، E2000، MU و MPO / MTP و غیره وجود دارد. یک نوع دیگر دسته بندی که به نوع صیقل دادن فرول کانکتور شده و به سه نوع پچ کورد PC، UPC، APC تقسیم بندی می شود.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “پچ کورد SC-FC سینگل مود(PATCH CORD SC-FC)”