پچ کورد ST-ST سینگل مود(PATCH CORD ST-ST)

  • Description
  • Reviews (0)

Description

پچ کورد ST-ST سینگل مود(PATCH CORD ST-ST)

پچ کورد ST-ST سینگل مود(PATCH CORD ST-ST)

پچکورد ST-ST سینگل مود داپلکس
با پوشش فری هالوژن Halogen free
فرول سر کانکتور سرامیک
تار مصرفی Fujikura

PATCH CORD ST-ST SM DX

پچ کوردهای فیبر نوری با انواع مختلف کانکتورها
پچ کوردهای فیبر نوری را می توان با انواع کانکتورهای فیبر نوری طبقه بندی نمود. به عنوان مثال، پچ کورد LC به این دلیل که دارای کانکتور LC است به این نام خوانده می شود. به همین ترتیب پچ کورد SC، ST، FC، MT-RJ، E2000، MU و MPO / MTP و غیره وجود دارد. یک نوع دیگر دسته بندی که به نوع صیقل دادن فرول کانکتور شده و به سه نوع پچ کورد PC، UPC، APC تقسیم بندی می شود.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “پچ کورد ST-ST سینگل مود(PATCH CORD ST-ST)”