تماس با ما

تبریز ، خیابان ۱۷شهریور ، تقاطع طالقانی، ساختمان پارسا، طبقه ۵

۰۴۱۳۵۵۷۷۷۲۹

۰۴۱۳۵۵۷۱۶۷۴

info@fiberiran.com