آداپتور فیبر نوری

آداپتور فیبر نوری

 

آداپتور های فیبر نوری برای اتصال دو کابل فیبر نوری به همدیگر طراحی شده اند . از انواع آن میتوان به آداپتور SC ، آداپتور LC

آداپتور FC   و آداپتور ST اشاره کرد . این آداپتورها میتوانند به طور همزمان یک کابل فیبر نوری یا دو کابل فیرنوری و یا چهار کابل فیبر نوری را به هم متصل کنند که انواع آداپتورهای فیبر نوری بر اساس عملکرد به شرح زیر طبقه میشوند :

Simplex adapters

آداپتور فیبرنوری ADAPTER SC SM SX

Duplex adapters

آداپتور فیبر نوری ADAPTER SC SM DX

Quad adapters

آداپتورهای فیبرنوری در دو نوع : آداپتور فیبرنوری سینگل مود و آداپتور فیبر نوری مالتی مود طبقه بندی میشوند .

آداپتور فیبر نوری ADAPTER LC SM DXآداپتور فیبرنوری LC DX MM

که از آداپتورهای سینگل مود برای اتصال کابل های سینگل مود و از آداپتورهای مالی مود برای اتصال کابل های مالتی مود استفاده میگردد .

از مشهورترین و پر کاربرد ترین آداپتورهای فیبر نوری میتوان به :

SC adapter

LC adapter

آداپتور فیبر نوری ADAPTER LC SM DX

FC adapter

آداپتور فیبرنوری ADAPTER FC ROUND

ST adapter

آداپتور فیبرنوری ADAPTER ST Multi-Mode

اشاره کرد که به جز این موارد گونه های بسیاری از اداپتورهای فیبرنوری وجود دارند .

اداپتورهای فبرنوری میتوانند هم به صورت ساده ، برای مثال :

SC to SC

آداپتور فیبر نوری ADAPTER SC SM DX

LC to LC

آداپتور فیبر نوری ADAPTER LC SM DX

FC to FC

ADAPTER BIG D TYPE

ADAPTER BIG D TYPE

 

ST to ST

آداپتور فیبرنوری ADAPTER ST Multi-Mode

و هم به صورت اداپتورهای هیبرید یا ترکیبی باشند ، برای مثال :

SC to FC

LC to SC

SC to ST

باشند که با توجه به طراحی اداپتورهای فیبر نوری هیبرید ، این نوع اداپتورهای فیبر نوری گران تر از اداپتورهای فیبرنوری معمولی هستند .

 

اشتراك گذاری نوشته