برچسب محصول - خرید پریز روکار فیبر نوری

  • پریز روکار فیبرنوری دو پورت

    پریز روکار فیبر نوری دو پورت ATB-SC

    در صورتی که یک کاربر خانگی بخواهد منزل خود را به بستر اینترنتی فیبر نوری تجهیز کند بعد از پروسه کابل کشی و تجهیز به زیرساخت فیبر نوری پریز روکار فیبر نوری در مراحل پایانی کار توسط پیمانکار در ورودی منزل یا در کنار پریز تلفن قبلی نصب می شود. بعد از نصب آن، کاربر با اتصال یگ طرف کابل به مودم خود که طرف دیگر آن به ATB متصل گردیده به شبکه اینترنتی دسترسی پیدا می کند.