برچسب محصول - دستگاه فیوژن فیبر نوری فوجیکور ا+90S