برچسب محصول - فرروش دستگاه فیوژن فیبرنوری فوجیکورا+90S