برچسب محصول - قیمت پیگتیل فیبر نوری سینگل مد رنگی SC/UPC