برچسب محصول - قیمت پیگتیل فیبر نوری سینگل مد SC/APC