برچسب محصول - قیمت پیگتیل فیبر نوری سینگل مود SC/APC