برچسب محصول - پچ کورد فیبر نوری سینگل مد داپلکس SC-SC/UPC