برچسب محصول - پچ کورد فیبر نوری سینگل مود SC-FC Sm