برچسب محصول - پیگتیل فیبر نوری سینگل مد رنگی SC UPC