برچسب محصول - کابل فیبر نوری مالتی مود OM2 SLT SA SJ GY12 24FO