پیگتیل فیبر نوری

پیگتیل فیبر نوری چیست ؟

پیگتیل های فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور خورده است و می توانند از طریق این سر مستقیما به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند و سر دیگر آن که کانکتور نخورده است معمولا فیوژن می شود.

پیگتیل فیبر نوری تکه کوتاهی از فیبر می باشد که قطعه اتصال بر روی آن نصب است. فیبر پس از ورود به پچ پنل یا باکس های دیگر به پیگتیل فیوژن می شود و آماده بهره برداری می شود.

انتخاب نوع پیگتیل با توجه به نوع قطعه اتصال و نوع کابل و متراژ می باشد.

انواع کانکتور های فیبر نوری شامل SC ، LC و FC می باشد.

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود STپیگتیل فیبر نوری یا همان رابط فیبر نوری، در واقع کابلی است که به یک سر آن، کانکتور متصل شده است. پیگتیل، تکه کابل کوتاهی می باشد که به کمک کانکتوری که در انتهای این کابل قرار گرفته، می تواند به طور مستقیم به سایر تجهیزات اتصال یابد. پس از اینکه فیبر نوری وارد پچ پنل شد، به پیگتیل جوش خواهد خورد تا قابل استفاده باشد.

 

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp